10 de febrer de 2008

FONT DELS CAPELLANS

El nom d'aquesta font és “Font dels Capellans o del rector”.
Aquesta font es trobava a la crta de St.Joan , pujant a mà esquerra al costat de Matrix. Està ubicada a la torrantada de Sanarús entre mig del camí reial de Ripoll a Sant Joan de las Abadesses i de la Cta/comarcal 151.
Antiguament aquesta font era una paret de roca amb una mica de tub i feia un reg per on marxava l'aigua.
Segons l'àvia d'en Jordi el nom li bé, de que els capellans que hi anaven a buscar aigua, i un mal dia un d'ells es va morir.
L'aigua de la font dels capellans, prové d'una deu, o bé d'aigues subterrànies i aquesta deu la seva aigua bé de les zones obagues del Droguer Oriola, la Coma i Sanarús.
Degut a les obres per fer un poligon indrustrial la font a desaparegut.
La vegetacio es molt seca .Tot i que degut a les obres la vegetacio es minima.

Segons diuen es una de les aigües mes bones de l'entorn de Ripoll ho testimonien les anàlisi fetes per l'Ajuntament.